Menu

مبتنی بر بدهی

روش‌­های تأمین مالی مبتنی بر بدهی، منابع موردنیاز واحدهای اقتصادی را بدون تغییر در ترکیب سهامداران یا درصد سهامداری آن­ها فراهم می‌سازد. این روش از تأمین مالی توسط ابزارهای کوتاه­‌مدت و بلندمدت صورت می­‌گیرد. ابزارهایی که سررسید آن­ها حداکثر یک سال باشد ابزارهای کوتاه‌­مدت و ابزارهای با سررسید بیشتر از یک سال ابزارهای بلندمدت نام دارند. از آنجایی که بسیاری از سرمایه­‌گذاری‌­های موردنیاز در واحدهای تجاری بلندمدت می‌­باشند، این ابزارها بیشتر مورد توجه شرکت­ها هستند.

مهم­ترین اوراق بهادار مبتنی بر بدهی عبارتند از:

1- اوراق مشارکت،

2- اوراق بهادار اسلامی (صکوک)،

3- اوراق سلف موازی استاندارد 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn