Menu

مبتنی بر بدهی

روش‌­های تأمین مالی مبتنی بر بدهی، منابع موردنیاز واحدهای اقتصادی را بدون تغییر در ترکیب سهامداران یا درصد سهامداری آن­ها فراهم می‌سازد. این روش از تأمین مالی توسط ابزارهای کوتاه­‌مدت و بلندمدت صورت می­‌گیرد. ابزارهایی که سررسید آن­ها حداکثر یک سال باشد ابزارهای کوتاه‌­مدت و ابزارهای با سررسید بیشتر از یک سال ابزارهای بلندمدت نام دارند. از آنجایی که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌­های موردنیاز در واحدهای تجاری بلندمدت می‌­باشند، این ابزارها بیشتر مورد توجه شرکت‌­ها هستند.

در حال حاضر انواع اوراق بدهی قابل انتشار به شرح زیر است:

     * اوراق مشارکت

     * ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

                * صکوک اجاره

                * صکوک مرابحه

                * صکوک استصناع

                * صکوک قرض‌الحسنه

                * صکوک منفعت

                * صکوک خرید دین

     * اوراق سلف موازی استاندارد

     * اوراق رهنی

     * اوراق اختیار تبعی

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn