Menu

صکوک منفعت

اورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است.

کاربردهای اوراق منفعت

اوراق بهادار منفعت در دو بخش عمده می‌تواند به کار گرفته شود:

1- واگذاری منافع آینده دارایی‌های بادوام

صاحبان دارایی‌های بادوام گاهی به نقدینگی احتیاج دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی­‌های بادوام خود را از پیش واگذار کنند. در این موارد اگر صاحبان دارایی در جست­جوی استفاده‌کننده نهایی (کسی که بخواهد در روز معین از منافع دارایی معین استفاده کند) باشند، احتمال موفقیت خیلی پایین و در حد صفر است. برای حل این مشکل می‌توان از اوراق منفعت استفاده کرد. یعنی صاحبان دارایی برای بخشی از منافع دارایی، اوراق منفعت منتشر و سپس آن‌ها را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان واگذار می‌کنند. دارندگان اوراق می‌­توانند صبر کنند و در زمان معین از آن منافع بهره ببرند و یا اینکه می­‌توانند قبل از فرا رسیدن سررسید، آن را به دیگران واگذار کنند.

2- واگذاری خدمات آینده

همانند صاحبان دارایی‌­های بادوام، شرکت­ها و مؤسسات خدماتی نیز گاهی برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت­های اقتصادی، نیازمند منابع مالی می­‌شوند و حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را از پیش واگذار کنند. در این موارد نیز اگر شرکت‌های خدماتی به دنبال مشتری نهایی (استفاده‌کننده واقعی از خدمات) باشند، احتمال موفقیت در سطح پایین و نزدیک به صفر است، در حالی که استفاده از اوراق بهادار منفعت می‌تواند این مشکل را به آسانی حل کند.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn