Menu

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی – انتفاعی دولت یا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سود‌آور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند، از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شود.

ویِژگی‌های هر اوراق مشارکت منتشره مثل مبلغ اسمی هر ورقه مشارکت، نرخ سود علی‌الحساب و مقاطع پرداخت آن، تاریخ سررسید اوراق مشارکت، زمان پذیره‌نویسی، شرایط بازخرید زودتر از سررسید، تعداد اوراق منتشره، نوع اوراق، ضامن، امین و عامل اوراق مشارکت در اطلاعیه‌های پذیره‌نویسی اوراق منتشر می‌شوند.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn