Menu

گزارش های امکان سنجی

مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study)، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می‌تواند وارد شود. در این مطالعات متناسب با ابعاد پروژه به موارد زیر توجه می‌شود:

    1- تعیین محل ساخت طرح

    2- مطالعات مهندسی پایه و طراحی اولیه

    3- تعیین خط‌مشی اجرایی طرح

    4- تهیه برنامه زمانبندی طرح به تفکیک پروژه‌ها

    5- برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری

    6- تهیه و ارائه گزارش امکان‌سنجی

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn